Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs

Dwang en drang zijn geen vanzelfsprekende termen bij de invulling van het geven van onderwijs in het kader van de leerplicht. In situaties waar de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is, kan echter niet altijd worden voorkomen dat vormen van dwang en drang noodzakelijk zijn. Het ontbreken van een wettelijk kader in het onderwijs voor fysiek beperkend handelen en het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen vraagt daarom om duidelijke afspraken over het handelen van professionals, die op schoolniveau schriftelijk zijn vastgelegd.  Deze richtlijn richt zich in eerste instantie op onderwijsinstellingen die, gezien hun leerling populatie te maken hebben met veiligheidsrisico’s. Maar ook de reguliere scholen kunnen de richtlijn gebruiken.

In deze richtlijn beschrijven we bouwstenen om te komen tot gezamenlijke afspraken. Doel is uiteindelijk dat leerkrachten en overige personeelsleden in de school zich toegerust en handelingsbekwaam voelen in situaties waar de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is. Daarmee weten zij welke professionele afwegingen zij moeten maken om te handelen.


Titel:
Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs
Auteur:
LESCO, Stichting School & Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
11 pagina's
Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies