Over het Nederlands Jeugdinstituut

Organisatie

Directie

De directie van het Nederlands Jeugdinstituut bestaat uit:

Foto Ans van de Maat

Ans van de Maat
voorzitter directie

Foto Rutger Hageraats

Rutger Hageraats
directielid

Vakgroepen en projectteams

Het NJi werkt in een structuur met vijf vakgroepen en flexibele projectteams. Medewerkers uit verschillende vakgroepen werken samen in projectteams, die worden aangestuurd door projectleiders. Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de projecten.

In een vakgroep staat de (door)ontwikkeling van visie en expertise in een specifiek vakgebied centraal. Het gaat om de volgende vakgroepen:

 • Opgroeien en Opvoeden
 • Passende hulp
 • Vakmanschap en Professionalisering
 • Kwaliteit, Beleid en Monitoring
 • Communicatie en Kennisdeling

Medewerkers

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft momenteel in totaal 134 medewerkers in dienst.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Nederlands Jeugdinstituut.

 • Prof. dr. Peter van Lieshout (voorzitter) - hoogleraar maatschappijwetenschappen Universiteit Utrecht, voorzitter Raad van Bestuur QANU
 • Ir. Toke Tom - directeur maatschappelijke ontwikkeling in Utrecht en lid Innovatiekabinet van Initiate
 • Ir. Mariënne Verhoef - bestuurder Spirit! Jeugd en opvoedhulp
 • Drs. Naïma Azough - senior consultant adviesbureau Publinc; ex-lid 2e kamer GroenLinks en moderator en programmamaker
 • Mr. Marjo Septer RA - directeur bedrijfsvoering Leger des Heils Midden Nederland

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt een beloning volgens de Wet Normering Topinkomens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO Sociaal Werk.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies