Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Caroline Vink

Foto Caroline  Vink
Functie:

Expertise

transitie en transformatie jeugdhulp, versterking eerste lijn, school en wijk, passend onderwijs, internationaal jeugdbeleid


Caroline Vink adviseert en ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders met betrekking tot de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd en de samenhang met passend onderwijs. Een deel van de werkzaamheden betreft de ondersteuning van het Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ, VNG) en het organiseren van learn & share bijeenkomsten voor gemeenten, onder meer over de toegang tot jeugdhulp.

Caroline is ook expert internationaal jeugdbeleid en adviseert overheden, onderzoekers en organisaties over internationale ontwikkelingen op het gebied van jeugd, jeugdzorg en jeugdbeleid. Zij signaleert buitenlandse trends die belangrijk kunnen zijn voor binnenlands gebruik en vertaalt werkzame oplossingen naar de Nederlandse situatie.

Publicaties

Overige publicaties

Vink, C. (2018), Een sterke pedagogische basis voor mentaal welbevinden. Blog op Kennisnet Jeugd,  3 mei 2018

Vink, C. (2017), Zweden: een diep geloof in preventie en kennis. Blog op Kennisnet Jeugd, 31 mei 2017

Vink, C. (2017), Ga op tijd met kwetsbare jeugd in gesprek over de toekomst. Blog op Kennisnet Jeugd, 16 februari 2017

Vink, C. (2015), Halfvol of halfleeg? Een half jaar werken in de wijk. Blog op Kennisnet Jeugd, 10 juli 2015

Vink, C. (2012), Transitie op z’n Deens – veranderen kost tijd maar loont! Blog op nji.nl, 28 augustus 2012

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies