Over het Nederlands Jeugdinstituut

Dr. Karlijn Stals

Foto Karlijn  Stals
Functie:

Expertise

professionalisering, richtlijnen, implementatie, jeugdhulp, vakmanschap


Karlijn maakt zich als programmaleider Vakmanschap sterk voor een voortdurende professionalisering van de jeugdhulp. Ze ziet het als een uitdaging om kennis die beschikbaar is vanuit wetenschap, praktijk en ervaringen van cliënten toepasbaar te maken voor beroepskrachten op de werkvloer. Zo levert ze een bijdrage aan steeds betere hulp voor ouders en kinderen. Het programmateam Vakmanschap houdt zich bezig met professionalisering, beroepsregistratie, ontwikkeling en invoering van richtlijnen, na- en bijscholing, tools voor professionals, implementatievraagstukken en beroepscompetenties. Karlijn is orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog met bijzondere interesse voor veranderings- en implementatievraagstukken. Zij promoveerde op een onderzoek naar implementatie van interventies in de jeugdzorg.

Publicaties

Overige publicaties

Stals, K. (2017),  Zorgvuldige besluitvorming komt niet van de rechter. Blog op Kennisnet Jeugd, 4 mei 2017

Stals, K. (2016),  Professionele autonomie: jouw regels of die van een ander? Blog op Kennisnet Jeugd, 22 november 2016

Stals, K. (2015),  Professionele ruimte: voed ook het gemeentebestuur op. Blog op Kennisnet Jeugd, 2 september 2015

Stals, K. (2014),  Vakgenoten: stel je op als ambassadeur van je richtlijnen. Blog op Kennisnet Jeugd, 2 december 2014

Stals, K. (2012), De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de jeugdzorg . Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. 

Reith, W., Prins, A., Goorden, O. & Stals, K. (2011), 'Methodisch werken in de residentiële hulp in beeld. De logeerhuismonitor als systeem om de kernpunten van het methodisch werken te volgen', in: 'Jeugd en Co Kennis', 1, 27-36

Stals, K., Yperen, T.A. van, Reith, W.J.M., & Stams, G.J.J.M. (2010), 'Planmatig implementeren leidt tot effectievere interventies in de praktijk', in: 'Tijdschrift voor Orthopedagogiek', 49, 43-55.

Stals, K., Yperen, T. van, Reith, W. & Stams, G. (2009), 'Jeugdzorg kan nog veel leren over implementeren. Gebruik van kennis over implementatie vergroot de kans op succes', in: 'Jeugd en Co Kennis', 4, 19-28.

Mikolajczak J., Stals K, Fleuren M.A.H., Wilde E.J. de, Paulussen T.G.W.M. (2009), 'Kennissynthese van condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies'. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven / Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Fleuren, M.A.H., Wilde, E.J. de, Paulussen, T.G.W.M., Stals, K. & Mikolajczak, J. (2009), 'Condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies: een kennissynthese', in: 'Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen', 6, 245-247.

Stals, K., Yperen, T. van, Reith, W. & Stams, G. (2008), 'Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg. Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg'. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Reith, W., Stals, K. , Stams, G. J., Eekhof, A. & Vries, N. de. (2006), 'Zware hulp, dure hulp? Een interactieve analyse met behulp van de Delphi methode binnen Stichting Jeugdformaat', in: 'Tijdschrift voor Orthopedagogiek', 45 p. 240-250.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies