Over het Nederlands Jeugdinstituut

Herma Ooms, MCM

Foto Herma  Ooms
Functie:

Expertise

Basiszorg Jeugd en gezin in de wijk, Integraal werken in de wijk, toegang, transformatie, implementatie, lerend netwerk, verandermanagement, effectiviteit, richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming


(Herma) Ooms adviseert gemeenten en (wijk)teams bij vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien, zoals: Hoe kun je in de nieuwe situatie goede kennis ontwikkelen en benutten vanuit praktijk, beleid en wetenschap, gevoed vanuit de burger/cliënt? Hoe kun je hierbij de professional en de gemeenteambtenaar op een goede manier ondersteunen?

Ze is werkzaam binnen het programma Basiszorg Jeugd & Gezin en participeert vanuit de expertise Jeugd in het programma ‘Integraal werken in de wijk’. Hierin werkt een aantal landelijke kennisinstituten samen vanuit breed (sociaal domein) perspectief en wordt er aansluiting gemaakt met de lokale en regionale kennispartners.

Specifiek thema waarmee Herma zich momenteel bezig houdt is ‘Toegang’. Momenteel ontwikkelt ze samen met partners een zelfevaluatietool Toegang en samenhang zorg en ondersteuning. Dit voor gemeenten en hun lokale teams. Ook participeert ze in Actielijn 1 van het programma Zorg voor Jeugd. Verder begeleidt ze trajecten in regio’s en gemeenten op het gebied van kwaliteit, onder andere als het gaat om samenwerking tussen gemeenten, lokale teams en zorgaanbieders, maar ook op het gebied van effectief jeugdbeleid.

Publicaties

Overige publicaties

Ooms, H. (2017), Verantwoordelijkheid als bijnaam. Blog op Kennisnet Jeugd, 31 augustus 2017.

Janssen, L., M. Loeffen en H. Ooms (2004), 'Ordeningsmodel hulp bij (echt)scheiding en omgang. Praktijkboek scheidingsrecht, aanvulling 40'. Den Haag: Elsevier Juridisch.

Loeffen, M.M., H. Ooms en H. Wijgergangs (2005), 'Effectieve Jeugdzorg? Ordeningsmodel modulen een must. Een voorstel ter overweging', in: 'Congresbundel Effectieve jeugdzorg' 28 januari 2005. Den Haag: VWS.

Janssen, L., M. Loeffen en H. Ooms (2004), 'Ordeningsmodel hulp bij (echt)scheiding en omgang. Leidraad voor besluitvorming over bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden'. Utrecht: Collegio

Loeffen, M., H. Ooms en H. Wijgergangs (2004), 'Ordeningsmodel is 'must' voor effectieve jeugdzorg', in: 'Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg', jaargang. 8, nummer 2, p. 102-113.

Loeffen, M., B. van Butselaar en H. Ooms (2001), 'Intensieve Pedagogische Thuishulp in Vogelvlucht, een inventarisatie van varianten in Nederland'. Utrecht: Collegio

Yperen, van, T. en J.W. Veerman (2008), 'Zicht op Effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg'. Delft: Eburon.

Veerman, J.W. en H. Ooms (2008), 'Zicht op effectiviteit. Een kijkje in de keuken van zeven instellingen voor jeugdzorg'. Utrecht: NJi/Nijmegen: Praktikon.

Yperen, van, T. en J.W. Veerman, B. Bijl, H. Ooms, D. Roosma (2008), 'Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter', in: 'Jeugd en Co, kennis voor professionals in de jeugdsector', jaargang 2, nummer 4, pagina 8-18

Veerman, J.W., T. van Yperen, B. Bijl, H. Ooms, D. Roosma, (2009), 'Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter. Bouwen aan een effectievere jeugdzorg', in: J.R.M. Gerris, R.C.M.E. Engels (red.), 'Professionele kwaliteit in Jeugdzorg en Gezinsonderzoek' (pagina 25-36). Assen: van Gorcum.

Veerman, J.W., M. Wilschut, H. Ooms, D. Roosma. (2010) 'Zicht op effectiviteit van jeugdzorg vereiste onderzoeksbereidheid en onderzoeksrijpheid van instellingen. De ontwikkeling van een ondersteuningspakket voor het opzetten van een instellingsbrede effectmonitoring'. SEJN.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies