Over het Nederlands Jeugdinstituut

Chaja Deen

Foto Chaja  Deen
Functie:
  • senior adviseur onderwijs en jeugdhulp
  • (030) 230 64 83
  • c.deen@nji.nl

Expertise

professionalisering van samenwerking, passend onderwijs, transitie en transformatie, verbinding onderwijs en jeugdhulp


Als projectleider op de samenhang van onderwijs met de verschillende transities in het sociaal domein voert Chaja grotere en kleinere projecten uit. Dat zijn ondermeer meekijken in de ondersteuningsstructuur van scholen, gericht op de effectieve aansluiting bij partners uit jeugdhulp. Analyse van hulp- en  zorgbehoeften bij leerlingen van SBO, PRO, VSO en hun ouders. Ondersteunen van gemeenten en samenwerkingsverbanden bij verbindings- en monitoringsvraagstukken. En aansturen van kennisontwikkeling en ondersteuning over de verbinding van onderwijs met het jeugddomein binnen subsidie van het ministerie van OCW.

Publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies