Voor en met gemeenten

Preventiematrix jeugd

Foto Marielle  Balledux

De preventiematrix helpt gemeenten om een positief preventiebeleid te maken. Met een goed preventiebeleid zorgt u als gemeente dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. De matrix is een hulpmiddel om het lokale preventieaanbod én de lokale wensen en problemen in beeld te brengen. Zo ontdekt u wat u wilt bereiken met preventie.

Wat kunt u als gemeente doen?

Gebruik de preventiematrix in gesprekken met uitvoerende samenwerkingspartners. Volg de stappen van de matrix. Dat begint met het verzamelen van data. Welke lokale problemen en wensen rondom jeugd komen in uw gemeente voor? En welke preventieactiviteiten zijn er al? Samen kijkt u naar de kwaliteit, de overlap en de witte vlekken van het aanbod. 

PreventiematrixWat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut begeleidt gemeenten bij het vormgeven van preventiebeleid met behulp van de preventiematrix. We helpen u bij het verzamelen van data. Ook organiseren we bijeenkomsten met samenwerkingspartners. Met de uitkomsten van de matrix bepaalt u vervolgens een gezamenlijke ambitie en aanpak.

De preventiematrix wordt gebruikt in stap 3 van het Kwaliteitskompas.

Lees meer over:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies