Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Speerpunten voor residentiële jeugdhulp

Uit diverse studies blijkt dat kinderen in de residentiële jeugdhulp later kampen met grotere problemen dan kinderen in de pleegzorg of gezinshuizen. Eenmaal uit de instelling hebben ze meer moeite met het afronden van een opleiding en het vinden van werk. Dit komt vooral door de vele breuken waarmee ze te maken krijgen: uithuisplaatsingen en overplaatsingen. In een instelling missen ze bovendien de aansluiting met hun gezin, familie en netwerk. Wat moet er veranderen zodat deze meest kwetsbare groep kinderen goede en effectieve hulp krijgt?

Vier speerpunten voor jeugdhulp, onderzoek & beleid

Door een werkgroep bestaande uit negentien experts uit de wetenschap en praktijk, en met hulp van de jongeren zelf, is een agenda opgesteld met vier cruciale speerpunten:

  • Beslis samen over integrale residentiële jeugdhulp
  • Werk gezins- en netwerkgericht
  • Zorg voor een ontwikkelingsgericht leefklimaat en goede professionals
  • Voorkom breuklijnen, focus op levensloopzorg

Titel:
Speerpunten voor residentiële jeugdhulp
Auteur:
Bastiaanssen, I., L. Kerkhof, A. Addink.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
45 pagina's
Speerpunten voor residentiële jeugdhulp

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies