Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samen werken aan jeugdbescherming

Verslag van het SWING-programma nieuwe jeugdbescherming 2015 - 2017

Het SWING-programma, dat startte in 2015, is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is gericht op de nieuwe rol van de jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gemeenten.
Het programma bestond uit elf deelprojecten waarbij de samenwerking tussen professionals onderling en de samenwerking met gezinnen en hun netwerk centraal stond. Het eindrapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’ beschrijft de resultaten van de elf SWING-projecten.


Titel:
Samen werken aan jeugdbescherming. Verslag van het SWING-programma nieuwe jeugdbescherming 2015 - 2017
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
67 pagina's
Samen werken aan jeugdbescherming

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies