Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Continuïteit van pleegzorg

Het doel van langdurige pleegzorg is het bieden van een stabiele leef- en opvoedingssituatie. Deze stabiliteit wordt echter voor een aanzienlijke groep pleegkinderen niet gerealiseerd. Door overplaatsing maken zij meerdere malen een verandering van hun leef- en opvoedingsomgeving mee. Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom moeten overplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. In opdracht van het Kennisnetwerk Pleegzorg is een literatuurstudie gedaan naar continuïteit en het voorkomen van overplaatsingen. De review 'Continuïteit van pleegzorg' beschrijft de belangrijkste conclusies van de studie. De gelijknamige factsheet geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.


Titel:
Continuïteit van pleegzorg
Auteur:
Zoon, M.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
9 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies