Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd

Privacy, praktische uitvoering en benutting

In de wet is vastgelegd dat gemeenten jeugdhulpaanbieders vragen om outcome. Met behulp van deze informatie kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders het gesprek voeren over kwaliteit. Om te voorkomen dat gemeenten andere uitkomsten van jeugdhulp vragen aan dezelfde aanbieders, is er een basisset met indicatoren gemaakt. Doel van de basisset is om via een structurele gegevensverzameling meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp.

Het structureel verzamelen van deze gegevens, het rapporteren daarover en gebruik ervan roept logistieke en inhoudelijke vragen op. Daarom zijn er in een pilotfase proeftuinen ingericht om, samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders, antwoord te vinden op veel van deze vraagstukken. Ook waren er met regelmaat inhoudelijke gesprekken over de landelijke aanleverroute via het CBS met de begeleidingscommissie Outcome, waarin brancheorganisaties, beroepsverenigingen, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), enkele gemeenten en het ministerie van VWS zitting hebben. In deze rapportage zijn de uitkomsten van deze pilotfase beschreven.


Titel:
Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd. Privacy, praktische uitvoering en benutting
Auteur:
Donker, A., T. van Yperen., J. Mol
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
25 pagina's
Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies