Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Onderwijs en jeugdhulp in verbinding

Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar aanvullen voor betere zorg voor jeugd?

Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Om eventuele obstakels tijdig te signaleren en op te pakken is het van belang dat onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar samenwerken en elkaar versterken, zodat ze tot een integrale aanpak kunnen komen.
Om die samenwerking te versterken is het belangrijk dat men weet wat de ander te bieden heeft en wat men van elkaar nodig kan hebben. Dat bevordert de erkenning van elkaars expertise, wederzijds respect en vertrouwen, waarmee een basis wordt gelegd voor een optimale verbinding.

We beschrijven in deze notitie daarom de functies die onderwijs en jeugdhulp kunnen vervullen in aanvulling op elkaar, bij de samenwerking voor jeugdigen en hun gezinnen.

De functies zijn verdeeld over vier gebieden waarop samenwerking mogelijk is. Doel daarvan is altijd het bevorderen van optimale ontwikkelingskansen voor iedere jeugdige, waaronder in ieder geval een positieve schoolloopbaan. Onder jeugdhulp verstaan we in dit verband naast de lichte en specialistische jeugdhulp ook leerplicht en politie.


Titel:
Onderwijs en jeugdhulp in verbinding. Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar aanvullen voor betere zorg voor jeugd?
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
5 pagina's
Onderwijs en jeugdhulp in verbinding

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies