Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht samen met het Public Procurement Research Centre (PPRC) de inkoop voor 2018 van Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Hiervoor zijn de inkoopdocumenten van alle 380 gemeenten uitvoerig geanalyseerd. Gekeken is welk 'inkoopinstrument' gemeenten hanteren, bijvoorbeeld subsidie of overheidsopdracht. Verder zijn ook andere inkoopaspecten onderzocht, zoals de inkoopprocedures, de bekostigingsvormen en de intergemeentelijke samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten vaak ten onrechte denken dat ze zich moeten houden aan Europese aanbestedingsregels.

De resultaten van het onderzoek staan in de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Een bijbehorende factsheet, Inkoop jeugdhulp door gemeenten, biedt gemeenten een overzicht van het inkoopproces voor jeugdhulp en schetst de voor- en nadelen.


Titel:
Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet
Auteur:
Bastiaanssen, I., Telgen, J., Uenk, N. en Wind, M.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
66 pagina's
Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies