Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Naar een gezamenlijke visie

Gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals willen samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die past bij hun situatie en die effectief is. Effectief werken is echter niet eenvoudig. De notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren. Een van die uitgangspunten is dat gemeenten met professionals, aanbieders, ouders en jongeren in gesprek blijven over wat effectieve jeugdhulp is.

De hier gepresenteerde visie op effectieve jeugdhulp kwam tot stand in gesprek met verschillende partijen in het jeugdveld, waaronder professionals en onderzoekers.


Titel:
Effectief werken in het veranderende jeugdveld. Naar een gezamenlijke visie
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
16 pagina's
Effectief werken in het veranderende jeugdveld

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies