Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De jeugd-ggz na de Jeugdwet

Een onderzoek naar knelpunten en kansen

Vier jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder de jeugd-ggz, nog steeds in beweging. Er is nog geen eenduidige, door de verschillende partijen gedragen vertaling van de ambities van de Jeugdwet naar de praktijk van ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen. De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden. Dat is een van de conclusies uit dit onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp. De onderzoekers doen aanbevelingen over de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren.


Titel:
De jeugd-ggz na de Jeugdwet. Een onderzoek naar knelpunten en kansen
Auteur:
Nivel; Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
175 pagina's
De jeugd-ggz na de Jeugdwet

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies