Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo

In dit rapport wordt het aantal gezinnen in Almelo met kinderen onder de 18 jaar waarin meerdere problemen zich voordoen en waar al lang hulp wordt verleend, bepaald aan de hand van bekende gegevens over sociaaleconomische kenmerken en gegevens over psychosociale problemen bij kinderen en volwassenen in het gezin.

Door deze gegevens op het niveau van het huishouden te koppelen en op wijkniveau te aggregeren ontstaat er een beeld in welke wijken van Almelo er meer of minder van deze gezinnen wonen. Doel van deze analyse is het berekenen van de omvang van deze doelgroep in Almelo; over hoeveel gezinnen hebben we het? En om zicht te krijgen op de kosten die deze gezinnen met zich meebrengen; welke hulp en ondersteuning hebben zij gekregen en hoeveel geeft de gemeente aan hen uit?


Titel:
Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo
Auteur:
Kann-Weedage, D., Zoon, M., Addink, A., Boven, J. van, Berger, M., Wilde, E. J. de
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
71 pagina's
Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies