Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Op weg

Verkenning naar een landelijk dekkende infrastructuur aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld

Dit rapport is een verkenning naar de stand van zaken en de ambities rond de (multidisciplinaire) aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.

Naast de weergave van de gesprekken met de betrokken ambtenaren en professionals, belichten de auteurs tien multidisciplinaire initiatieven om acute en/of structurele vormen van het geweld aan te pakken. Daarbij is gekeken naar zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten.

In de laatste hoofdstukken zijn aanknopingspunten opgenomen voor het ontwikkelen en het situeren van een multidisciplinaire aanpak. De auteurs geven daarbij ook de belangrijkste bevindingen weer uit (evaluatie)onderzoeken over de reguliere aanpak en over de multidisciplinaire aanpakken van acuut en structureel geweld.


Titel:
Op weg. Verkenning naar een landelijk dekkende infrastructuur aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld
Auteur:
Bakker, H., A. van Deth, P.P. Bakker, H. van den Bosch en B. Groen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
78 pagina's
Op weg

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies