Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De gemeentelijke inzet voor de preventie van kindermishandeling

Stand van zaken 2017

In mei 2014 publiceerde de Kinderombudsman het rapport ‘Preventie van kindermishandeling in gemeenten; van papier naar werkelijkheid’. Dit onderzoek betrof de regierol van gemeenten in de preventie van kindermishandeling. Kort samengevat bleek daaruit dat op dat moment driekwart van de gemeenten weliswaar beleid heeft ten aanzien van de preventie van kindermishandeling, maar dat dit beleid nog onvoldoende resultaten oplevert voor ouders en kinderen. Bijna 4 jaar later is opnieuw de balans opgemaakt door het onderzoek uit 2014 te herhalen.

Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) heeft dit onderzoek uitgevoerd, in de maand oktober 2017. Dit is gedaan ten aanzien van dezelfde tien doelstellingen als in 2014. Vergelijking met 2014 laat zien dat er op alle tien gemeten doelstellingen verbetering heeft plaatsgevonden. Gemeenten geven aan dat zij meer beleidsmaatregelen inzetten en deze beter zijn geborgd in beleid. Bij enkele doelstellingen ontbreekt echter vaak nog het zicht op het bereik van de beoogde doelgroepen.


Titel:
De gemeentelijke inzet voor de preventie van kindermishandeling. Stand van zaken 2017
Auteur:
Wilde, E.J. de, K. Kooijman, J. van Boven, C. van der Kooi
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
49 pagina's
De gemeentelijke inzet voor de preventie van kindermishandeling

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies