Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Publicaties Nederlands Jeugdinstituut


Pas verschenen


 • omslag Online Jongerenwerk: Werken in de online leefwereld van jongeren
  Online Jongerenwerk: Werken in de online leefwereld van jongeren

  Deze handreiking biedt handvatten aan jongerenwerkers voor het werken in de online wereld en handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt.


 • omslag Wat is jongerenwerk?
  Wat is jongerenwerk?

  Een infographic van wat jongerenwerk is.


 • omslag Verrassend passend
  Verrassend passend

  Acht voorbeelden van passend onderwijs in de praktijk.


 • omslag Samen staan we sterker
  Samen staan we sterker

  Veertien praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen het mbo en jeugzorg. 


 • omslag Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • omslag De Sterkste Schakels
  De Sterkste Schakels

  Werkzame elementen in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.


 • omslag Handleiding teamleergesprek (po)
  Handleiding teamleergesprek (po)

  De handreiking voor intern begeleiders en aandachtfunctionarissen in het primair onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling


 • omslag Kindermishandeling zien en samen aanpakken
  Kindermishandeling zien en samen aanpakken

  De verbeterde meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het voortgezet onderwijs


Alle publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies