Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Publicaties Nederlands Jeugdinstituut


Pas verschenen


 • omslag Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing
  Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing

  Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing' uit de Richtlijn Uithuisplaatsing.


 • omslag Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp
  Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp

  Impressie van bijeenkomsten over een betere samenwerking tussen school en jeugdhulpprofessionals, met tips voor de praktijk.


 • omslag Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd
  Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd

  Het structureel verzamelen van gegevens over outcome, het rapporteren daarover en gebruik ervan roept logistieke en inhoudelijke vragen op. Daarom zijn er in een pilotfase proeftuinen ingericht.


 • omslag Jongeren en polarisatie
  Jongeren en polarisatie

  Een beschrijving van de preventie en aanpak van polarisatie in het jeugddomein.


 • omslag Effectief werken in het veranderende jeugdveld
  Effectief werken in het veranderende jeugdveld

  Raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.


 • omslag De jeugd-ggz na de Jeugdwet
  De jeugd-ggz na de Jeugdwet

  De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp, blijkt uit dit onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz. 


 • omslag Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren
  Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

  De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.


 • omslag Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal
  Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

  Drie praktijkvoorbeelden die laten zien dat er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk is dan gedacht.


Alle publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies