Overgewicht

Publicaties NJI


 • Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?
  Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas? Een review gericht op opvoeding en psychosociale factoren in interventies
  • Hof, V. van den, D. de Veld en M. Zoon
  • 38 pagina's

  Dit rapport beschrijft de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht, met aanbevelingen voor professionals.


 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?
  Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk? Een zoektocht naar de werkzame elementen
  • Nederlands Jeugdinstituut, Vrije Universiteit en Cuprif√®re Consult
  • 42 pagina's

  De zeven werkzame elementen van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn samengevat in deze publicatie.


 • Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief?
  Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief? Systematische literatuurreview naar de huidige stand van zaken
  • Kremer, I.E.H., D. Kann, G. van den Berg, C.D. Dirksen, M. Hiligsmann en S.M.A.A. Evers
  • 48 pagina's

  Deze publicatie beschrijf hoe de kosteneffectiviteit van een interventie kan worden vastgesteld en van welke jeugdinterventies bekend is dat ze kosteneffectief zijn.

Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies