Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking

In pilots is door het Nederlands Jeugdinstituut geïnventariseerd hoe jeugdhulpaanbieders op dit moment monitoren. Veel aanbieders besteden al aandacht aan het meten van de outcome en benutten deze gegevens in hun kwaliteitscyclus. Dat verschilt echter per doelgroep, type hulp, branche of professie. Daardoor zijn er nu veel instrumenten die ongeveer hetzelfde meten. Deze situatie geeft de nodige registratielast, zeker als er combinaties van hulpvormen nodig zijn uit verschillende branches. Ook is het voor gemeenten niet goed mogelijk aanbieders met elkaar te vergelijken. Gemeenten hebben hieraan wel behoefte.

In 2015 is een eerste opzet van een geharmoniseerde set overeengekomen. De VNG, het NJi en de branche-organisaties in de sector hebben deze opzet in 2016 nader uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld. Deze uitwerking vormt het uitgangspunt voor de brede implementatie. De uitwerking is te vinden in dit rapport.


Titel:
Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking
Auteur:
VNG, brancheorganisaties jeugdhulp, Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
20 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies