Nieuws van het NJi

Outcome in beleidsinformatie jeugd

Jeugdhulpaanbieders kunnen nu outcome meeleveren met de Beleidsinformatie Jeugd aan het CBS. In regionale pilots en in een begeleidingsgroep zijn oplossingen verkend voor uitdagingen die ze hierbij tegenkwamen. Ook is besproken hoe ze de uitkomsten kunnen gebruiken in het gesprek over kwaliteit.

In de wet is vastgelegd dat gemeenten jeugdhulpaanbieders vragen om outcome. Met behulp van deze informatie kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders het gesprek voeren over kwaliteit. Om te voorkomen dat gemeenten andere uitkomsten van jeugdhulp vragen aan dezelfde aanbieders, is er een basisset met indicatoren gemaakt. Vervolgens is een landelijke aanleverroute verkend, via het CBS. Dit om te voorkomen dat jeugdhulpaanbieders voor iedere gemeente een ander overzicht moeten opstellen. Jeugdhulpaanbieders kunnen nu vier van de zes indicatoren uit de basisset aanleveren bij het CBS. Dit doen zij in de Beleidsinformatie Jeugd, die zij al verplicht moeten aanleveren. Aanbieders ontvangen vervolgens een spiegelrapport. Dit rapport sturen ze gemeenten en regio's toe, waarna ze het gesprek over de uitkomsten in dit rapport kunnen aangaan.

De aanlevering en de spiegelrapportages riepen vragen op over juridische, praktische en technische aspecten en over outcome en transformeren, benutting en mogelijke andere routes voor aanlevering. Deze vraagstukken zijn vanuit verschillende perspectieven bekeken in regionale pilots en een begeleidingscommissie met brancheorganisaties, beroepsverenigingen, de VNG, een aantal gemeenten en VWS. Antwoorden op de vraagstukken zijn te vinden in het rapport ‘Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd: privacy, praktische uitvoering en benutting’.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies