Nieuws van het NJi

Aanpak kinderarmoede op de Europese agenda

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op 23 mei. 'Het huidige parlement doet veel aan de verbetering van de situatie van kinderen. Ik hoop dat dit in het nieuwe parlement een serieus onderdeel blijft van de Europese agenda, ook na de verkiezingen', zegt Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut.

Tussen 2008 en 2016 is het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in iedere lidstaat toegenomen. Gemiddeld groeit een op de vier kinderen in de Europese Unie op in armoede. Caroline Vink: 'De situatie in Nederland ligt net onder het gemiddelde.'

In 2013 heeft de Europese Commissie een resolutie aangenomen als onderdeel van het sociaal investeringspakket 'Investing in children: breaking the cycle of disadvantage'. Hierin staan drie maatregelen om de situatie van kinderen te verbeteren, waaronder toegang tot goede en betaalbare voorzieningen. Als uitwerking van deze maatregel heeft het Europees Parlement in 2015 een motie aangenomen om de ongelijkheid van kinderen in armoede terug te dringen. De lidstaten hebben gevraagd om een Child Guarantee, een garantie op gratis gezondheidszorg, onderwijs, voorschoolse voorzieningen, huisvesting en voedsel voor kinderen die opgroeien in armoede. In opdracht van het Europees Parlement loopt een grootschalig onderzoek naar de eventuele realisatie van deze garantie. Hierbij zijn ook jeugd- en welzijnsorganisaties betrokken, zoals Eurochild.

'Het EU-beleid bepaalt niet direct wat er bij ons in Nederland gebeurt als het gaat om jeugdbeleid', aldus Vink. 'Maar de besluiten die het Europese Parlement neemt, kunnen ons beleid wel positief ondersteunen. Het Europees Parlement heeft op dit gebied onder andere een agenderende en ondersteunende functie. Het Parlement moet de kans krijgen om door te gaan met de ontwikkelingen om de situatie van kinderen en jongeren te verbeteren.

In 2009 heeft het Europees Parlement een verdrag aangenomen dat nog verder gaat dan het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarin staat expliciet dat kinderen het recht hebben hun mening te geven en gehoord te worden. 'Een aantal kandidaten voor het Europees Parlement wil zich inzetten als kinderkampioen voor de rechten van kinderen, die nog niet mogen stemmen. Dit zorgt dat de stem van kinderen en jongeren sterk aanwezig is in het Europees Parlement.'

Bron: Europese Commissie; Nederlands Jeugdinsituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies