Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

Continuïteit is een belangrijk thema in de pleegzorg. Het terugdringen van uitval van pleegouders draagt hieraan bij. Het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders stoppen en wat verbeterpunten zijn. 52 procent van de ondervraagde pleeggezinnen zegt te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Ze ervoeren bijvoorbeeld problemen met het pleegzorgsysteem of hadden het gevoel dat professionals hen onvoldoende serieus namen. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen.

Participatie en sociale inclusie in Europa

Jongeren in Europa vinden het meedoen aan verkiezingen de meest effectieve en participatieve manier om besluitvorming te beïnvloeden. Alle Europese landen hebben nationaal beleid of programma’s voor sociale inclusie die alle burgers aangaan. Veel daarvan hebben een focus op kinderen en jongeren, bijvoorbeeld gericht op het bestrijden van uitsluiting en armoede, het promoten van onderwijs en werk, het verzekeren van de rechten en het welzijn en de inclusie van specifieke groepen.

Opvoedinformatie Nederland en NJi in 2020

Stichting Opvoeden.nl gaat vanaf 1 januari 2020 verder als Opvoedinformatie Nederland en opereert vanaf dat moment onder de vlag van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De organisaties versterken elkaar op het gebied van kennis over opvoeden, opgroeien en gezondheid, met een gelukkige en gezonde jeugd voor elk kind als gedeelde ambitie.

Het lot van de kinderen van Syriëgangers

Wat kunnen we leren van de ervaringen van kinderen van NSB'ers na de Tweede Wereldoorlog? Zij werden onderworpen aan heropvoedingsprogramma's in plaats van dat zij behandeld werden voor de opgelopen trauma's. Socioloog en criminoloog Marion van San ging tijdens de negende Mulock Houwer-lezing op 21 november in op het gemeenschappelijk lot van kinderen van Syriëgangers en NSB'ers. Zij roept nadrukkelijk op het perspectief te kiezen dat ook Mulock Houwer bepleitte: het belang van het kind.

Werken in de online leefwereld van jongeren

Sociale media maken een steeds groter onderdeel uit van de leefwereld van jongeren. Voor jongerenwerkers is het niet langer voldoende om alleen offline actief te zijn. Daarom hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Stichting JOZ de handreiking Online Jongerenwerk ontwikkeld en is een infographic uitgebracht door het NJi, Youth Spot en Sociaal werk Nederland.

Special Verrassend Passend

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede financiële samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen. Maar met durf, creativiteit, een gezamenlijke focus en investeringen is dit wel degelijk mogelijk. Dat is de boodschap van de special Verrassend Passend.

Tussenrapportage Visitatiecommissie sociaal domein

Gemeenten hebben een brede visie geformuleerd op het sociaal domein, alleen is die nog niet altijd vertaald in doelstellingen. Dat beschrijft de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein in haar tussenrapportage na de eerste vijf visitaties.

'Blijf niet sleutelen aan het stelsel'

Al decennia wordt gewerkt aan verbetering van het jeugdstelsel, maar het lukt steeds opnieuw niet om de beoogde vernieuwing te realiseren. Dat toont de geschiedenis van het jeugdstelsel, die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in kaart heeft gebracht.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies