Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Samen aan zet tijdens de Week tegen Pesten

Op 21 september begon de Week tegen Pesten, georganiseerd door de Stichting School en Veiligheid. Vanuit het thema 'Samen aan zet' staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. In het kader van deze week deelt het Nederlands Jeugdinstituut vijf blogs van vijf schrijvers.

Elke hulpverlener kan iets doen tegen stigma

Hoe ervaren jongeren stigma in de behandelkamer? Dat vertellen zij zelf in een eerlijke videoboodschap aan jeugdhulpprofessionals. Daarin omschrijven de jongeren ook wat ze juist geholpen heeft tijdens de behandeling en begeleiding. Hun tips en adviezen voor hulpverleners zijn bovendien gebundeld in een bijsluiter met als kernboodschap: destigmatiseren kun je leren. Iedere jeugdprofessional kan bijdragen aan de inclusie van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren. Een jongere: 'Je kunt me altijd helpen door te zorgen dat ik me gezien voel.'

Maak specifiek coronabeleid voor jeugd

Bescherm kinderen en jongeren tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts, gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team en de veiligheidsregio's.

Betrek kinderen en jongeren bij coronabeleid

Een derde van onze bevolking bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Toch zijn zij slecht vertegenwoordigd bij het formuleren van de maatregelen tegen het coronavirus. De eerste maanden van de coronacrisis leren ons echter dat hun inbreng cruciaal is. Medisch gezien zijn kinderen en jongeren minder kwetsbaar voor COVID-19, maar de coronamaatregelen hebben hen hard geraakt. Betrek kinderen, jongeren en jongvolwassenen daarom bij het bedenken van nieuwe maatregelen, zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Dat bepleiten Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut en Arne Popma van Amsterdam UMC en de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie in het essay 'Jeugd aan het roer'.

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek.

NJi verhuist per 1 september naar nieuwe locatie

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verhuist per 1 september 2020 naar een ander pand. Het NJi blijft in Utrecht gehuisvest maar verruilt de Catharijnesingel voor de Churchilllaan. Ook Movisie, Vilans, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de VOBC/Landelijk Kenniscentrum LVB verhuizen naar dit pand.

Kinderen en jongeren laten zich horen

Jongeren zeggen dat ze écht wel begrijpen dat niet alle ideeën en oplossingen van jongeren uitgevoerd worden. Ze vinden het belangrijk dat volwassenen hen en hun mening serieus nemen. Dat blijkt uit de enquête die het NJi onder kinderen en jongeren uitzette via #ikpraatmee.

Sociale veiligheid als taak van school en gemeente

Van school en sportclub tot thuis: voor jongeren is het belangrijk dat zij zich beschermd voelen tegen geweld, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Over die bescherming gaat de publicatie 'Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente'.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies