Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Voorbeelden van interventies bij polarisatie

Volgens experts en praktijkdeskundigen lopen spanningen onder jongeren bijna nooit uit de hand, omdat professionals in Nederland veel preventief handelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van Platform JEP.

Outcome in beleidsinformatie jeugd

Jeugdhulpaanbieders kunnen nu outcome meeleveren met de Beleidsinformatie Jeugd aan het CBS. In regionale pilots en in een begeleidingsgroep zijn oplossingen verkend voor uitdagingen die ze hierbij tegenkwamen. Ook is besproken hoe ze de uitkomsten kunnen gebruiken in het gesprek over kwaliteit.

Inzicht in inkoop van jeugdhulp door gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. Iedere gemeente doet dit anders. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Public Procurement Research Centre (PPRC) een interactieve kaart van Nederland gemaakt waarop de inkoop per zorgvorm inzichtelijk wordt.

Regio's gezocht voor aanpak Onderwijs-Zorg-Jeugd

De coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd is op zoek naar 'inspiratieregio's' die aan de slag gaan met de aanpak 'Mét andere ogen' om kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoefte, gedrag of beperking.

De overgang naar een bovenschoolse voorziening

Onder het motto 'Van uit zicht naar in zicht' organiseren Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad en het Nederlands Jeugdinstituut op 9 oktober een bijeenkomst in Utrecht over de zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs. Gastspreker is Ilias El Hadioui, socioloog en publicist over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem.

Stichting Opvoeden.nl verder onder vlag NJi

Vanaf 1 januari 2020 gaat Stichting Opvoeden.nl met haar activiteiten over naar het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De stichting blijft haar activiteiten met hetzelfde team van medewerkers voortzetten als zelfstandig label binnen het NJi. Daardoor blijft de unieke werkwijze voor het ontwikkelen van betrouwbare opvoedinformatie gewaarborgd: samen met de wetenschap, praktijk en ouders zelf. De nieuwe naam van de stichting wordt vanaf 1 januari 2020: Opvoedinformatie Nederland.

Landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Ze zijn op 24 juni gepresenteerd tijdens het symposium De kwaliteit van gezinshuizen.

Start programma Onderwijs-Zorg-Jeugd in de regio

De coalitie Onderwijs Zorg en Jeugd is een samenwerkingsprogramma gestart met twintig partners om alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. De coalitie maakt zich hard voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Voor het programma gaan verschillende regio's aan de slag met het bedenken en uitvoeren van oplossingen om de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg te verbeteren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies