Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Werken in de online leefwereld van jongeren

Sociale media maken een steeds groter onderdeel uit van de leefwereld van jongeren. Voor jongerenwerkers is het niet langer voldoende om alleen offline actief te zijn. Daarom hebben het Nederlands Jeugdinstituut(NJi) en Stichting JOZ de handreiking Online Jongerenwerk ontwikkeld en is een infographic uitgebracht door het NJi, Youth Spot en Sociaal werk Nederland.

Special Verrassend Passend

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede financiële samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen. Maar met durf, creativiteit, een gezamenlijke focus en investeringen is dit wel degelijk mogelijk. Dat is de boodschap van de special Verrassend Passend.

Tussenrapportage Visitatiecommissie sociaal domein

Gemeenten hebben een brede visie geformuleerd op het sociaal domein, alleen is die nog niet altijd vertaald in doelstellingen. Dat beschrijft de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein in haar tussenrapportage na de eerste vijf visitaties.

'Blijf niet sleutelen aan het stelsel'

Al decennia wordt gewerkt aan verbetering van het jeugdstelsel, maar het lukt steeds opnieuw niet om de beoogde vernieuwing te realiseren. Dat toont de geschiedenis van het jeugdstelsel, die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in kaart heeft gebracht.

Friese gemeenten benutten outcome-indicatoren

Jeugdhulp Friesland monitort bij het verlenen van jeugdhulp de uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. 'Dit geeft ons meer grip op resultaten en de mogelijkheid om deze bij te sturen', zegt onderzoeker prestatie-indicatoren Nienke Boomstra in Binnenlands Bestuur.

Vormen van samenwerking tussen mbo en jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituut en de MBO Raad delen de ambitie om een betere samenwerking te realiseren tussen mbo en jeugdhulp. Voor de publicatie 'Samen staan we sterker' zijn veertien praktijkvoorbeelden verzameld die laten zien hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Een jaar lang Week tegen Kindermishandeling

Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf deze week, precies dertig jaar na het ingaan van het VN-Kinderrechtenverdrag, worden gedurende een jaar dertig verhalen gedeeld van professionals, ouders, kinderen en omstanders die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, om te leren van elkaar.

Groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak

Gemeenten en instellingen worstelen met oplopende tekorten door het groeiend beroep op jeugdzorg. Het kabinet maakt hiervoor geld vrij en komt met maatregelen om regionale samenwerking af te dwingen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarmee de problemen niet opgelost. In zijn essay 'Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak' schetst het kenniscentrum hoe het komt dat zoveel kinderen jeugdzorg krijgen en wat er nodig is om hierin verandering te brengen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies