Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdhulpaanbieders vrezen tweede coronagolf

Ondanks de coronamaatregelen lukt het jeugdhulpaanbieders een groot deel van de benodigde hulp te realiseren. Wel vrezen ze dat een tweede golf zal leiden tot financiële problemen. Dat blijkt uit de derde coronaquickscan van de Jeugdautoriteit, die half augustus is afgenomen onder 52 grote jeugdhulpaanbieders.

Ruim 80 procent van de deelnemende jeugdhulpaanbieders kan nu de hulp leveren die nodig is. Wel is de vorm soms anders. Behandelgroepen zijn bijvoorbeeld kleiner en hulpverleners maken meer gebruik van beeldbellen.

72 procent van de aanbieders levert minder ambulante jeugdhulp en 51 procent minder jeugdhulp met verblijf. Merendeels gaat het dan om maximaal 10 procent minder dan voorheen.

Financieel staan de aanbieders er beter voor dan bij de twee eerdere quickscans. De meerderheid verwacht in de loop van het jaar geen financiële problemen. Dat verandert als de gevreesde tweede golf zich aandient; dan verwacht meer dan de helft problemen met geld. Dat komt door een mogelijke terugloop van aanmeldingen, minder behandelmogelijkheden in verband met bijvoorbeeld de grootte van groepen, en extra kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak en beschermingsmiddelen. Bovendien hebben de aanbieders zorgen over de voortzetting van de financiële steun die ze van gemeenten krijgen.

Bij een tweede golf verwachten aanbieders ook problemen met de inzetbaarheid van personeel, door ziekte en quarantaine. Verder kan uitstel van hulp door striktere coronamaatregelen ertoe leiden dat de problemen van kinderen en gezinnen ernstiger worden, waardoor zij later zwaardere hulp nodig hebben.

Bij ruim de helft van de aanbieders spelen er geen problemen met de aanbesteding van hulp. Een deel van de aanbestedingen is weliswaar uitgesteld, maar in de meeste gevallen lopen dan de huidige contracten door.

Bron: Jeugdautoriteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies