Actueel

Nieuws uit het jeugdveld

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neem dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

'Sluit opvang en onderwijs beter op elkaar aan'

Om alle kinderen een goede start te geven en hun kansen te vergroten, moeten kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in de publicatie 'Investeren in mensen' van het Platform Toekomst van de Arbeid.

Helft ouders vindt opvoeden in coronatijd moeilijk

De helft van de ouders had de afgelopen maand moeite met de opvoeding van hun kinderen. Dat blijkt uit een peiling van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid onder ruim duizend ouders.

Gemeenten akkoord met norm opdrachtgeverschap

De Nederlandse gemeenten hebben ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap, waarin staat hoe ze regionaal en bovenregionaal willen samenwerken bij de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, opsteller van de norm, bekendgemaakt.

'Zet in op nazorg na JeugdzorgPlus'

Jongeren die tussen 2008 en 2013 verbleven in een JeugdzorgPlus-instelling voelden zich daar vaak niet gehoord, wisten soms niet waarom ze er geplaatst waren en voelden zich er weggestopt. Ook kregen ze na hun verblijf te weinig nazorg, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht.

Jongere ervaart meeste stress door school

25 procent van de Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar ervaart de meeste stress door school. Dat blijkt uit het UNICEF-rapport Geluk onder Druk, waarvoor het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek heeft gedaan.

'Zet extra in op inclusiever onderwijs'

Om beter toegerust te zijn op leerlingen en studenten met een beperking, moeten scholen extra inzetten op inclusiever onderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad in zijn rapport 'Steeds inclusiever' aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, Arie Slob.

'Goed onderwijs verkleint kans op armoede bij kind'

Investeer meer in onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt om armoede onder kinderen te verminderen. Dat adviseren het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun rapport Kansrijk armoedebeleid.

Nog steeds vrijheidsbeperking in obc en jeugd-ggz

Hoewel orthopedagogische behandelcentra (obc's) en instellingen voor jeugd-ggz minder vrijheidsbeperkende maatregelen willen gebruiken, worden die nog regelmatig ingezet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies