Nieuws uit het jeugdveld

292 duizend kinderen groeien op in armoede

In 2016 groeiden ongeveer 292 duizend kinderen op in een gezin met een laag inkomen. Dit is 11 duizend minder dan in 2015. Dat maakt het CBS bekend in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.

Voor 117 duizend kinderen gold dat zij vier jaar of meer leefden in een huishouden onder de lage-inkomensgrens. Bij 60 procent van deze kinderen zit een van de ouders of zitten beide ouders in de bijstand. Bij een kwart vormde betaald werk de belangrijkste inkomstenbron.

Kinderen die in armoede opgroeien lopen meer risico op gezondheidsklachten zoals astma. Zo heeft 16 procent een chronische ziekte. Bij kinderen uit een gezin met een hoger inkomen is dit 14 procent. Ook leven kinderen uit een arm gezin meestal ongezonder. Overgewicht komt ook meer voor: 20 tegenover 11 procent.

In 2016 lag de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande op 1.030 euro netto per maand. Voor een paar met twee kinderen is dat 1.940 euro en voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen 1.560 euro netto per maand.

Bron: CBS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies