Overgewicht

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

C. Lanting, N. Heerdink-Obenhuijsen, H. Schuit-van Raamsdonk et al.

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De richtlijn is een leidraad voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (jgz) tijdens hun contacten met individuele kinderen, jongeren en/of hun ouders/verzorgers. De jgz kan met behulp van deze richtlijn beter de grens tussen normale voeding en normaal eetgedrag en afwijkende voeding en afwijkend eetgedrag inschatten, zodat zij op hun beurt ouders eenduidig kan adviseren over voeding en eetgedrag vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19 jaar, met een uitloop naar 23 jaar. De richtlijn is primair ontwikkeld voor beroepsbeoefenaren in de jgz. Dit zijn artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.

Auteurs:

J. Kist-van Holte, M. Beltman, A. Bulk-Bunschoten et al.

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Het doel van de richtlijn is het voorkomen, tijdig signaleren, interveniëren en eventueel verwijzen van kinderen met overgewicht in de jeugdgezondheidszorg (jgz). Deze richtlijn is geschreven voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jgz.

Auteurs:

J. van Binsbergen, F. Langens, A. Dapper et al.

Autorisatie:

NHG-Autorisatiecommissie

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

De richtlijn voor obesitas geeft handvatten voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen en kinderen vanaf twee jaar met obesitas. Bij kinderen adviseert de standaard signalering van obesitas, ongeacht de reden van het spreekuurbezoek. Voor kinderen met obesitas beschrijft de standaard hoe de diagnostiek en behandeling van obesitas moet plaatsvinden. De richtlijn is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.

Auteurs:

Uitgevoerd door Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Autorisatie:

NVK

In beheer bij:

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Deze zorgstandaard beschrijft de norm waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met obesitas moet voldoen. De standaard beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg (inclusief de rol van de patiënt), maar richt zich ook op de organisatiestructuur van het zorgproces (de ketenorganisatie) en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren. De richtlijn beschrijft niet alleen interventies voor mensen met obesitas, de ‘zorggerelateerde preventie’, maar richt zich ook op mensen met een hoog risico daarop, de ‘geïndiceerde preventie’. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Auteurs:

J.C. Seidell, J.J.A. de Beer, T. Kuijpers et al.

Autorisatie:

NVK

In beheer bij:

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Deze richtlijn geeft professionals een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van obesitas. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld lokale (instituuts- of regio) protocollen en/of zorgafspraken. De richtlijn bevat geen wettelijke voorschriften, maar aanbevelingen die zo veel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerd zijn. Zorgverleners kunnen aan de aanbevelingen voldoen in het streven om kwalitatief goede of ‘optimale’ zorg te verlenen. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies